PÅLITLIGA BYGGTEAM FÖR JUST DIG

Installation av solpaneler

service img

Fasad- och inredningsarbeten

service img

Snickeri

service img

Takläggning

service img
VAD VI ERBJUDER

EVR hjälper växande företag att frigöra sin fulla potential genom att tillhandahålla högkvalificerade bygg- och solpanelsinstallationsteam på veckor istället för månader.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med uppdrag inom bygg samt solpanelsinstallation i alla typer av projekt, stora som små, privata och för företag, från underhåll av bostäder och förbättringar till tillbyggnader, renoveringar och nybyggnationer.
VAD VI ERBJUDER

Visning av solpanelsarbeten

MÖT VÅR PARTNER

SOOLAR.SE

Under åren har vi utvecklat ett synergetiskt samarbete med den svenska solpanelsdistributören SOOLAR SOLENEGRI AB, med vilken vi har genomfört mer än 1500 projekt med nästan perfekt kundnöjdhet. Tillsammans har vi uppnått högsta effektivitet och ändamålsenlighet när det gäller att leverera solenergi till ditt hem eller företag.

VÅRA VÄRDERINGAR OCH UPPDRAG

Vi hjälper dig med nästa byggprojekt.

Integritet och ärlighet

Vi tror att etablera starka affärsrelationer och bygga förtroende är grundreceptet för framgång och därför prioriterar vi att vara lojala mot våra kunder och oss själva. Vi vidtar extra åtgärder för att säkerställa att du är nöjd med våra tjänster.

Kvalitet och uppmärksamhet på detaljer

Det enda sättet att ligga före på en konkurrensutsatt byggmarknad är att ständigt övervaka och kontinuerligt höja våra kvalitetsstandarder. Vi anser att detta är anledningen till att kunder återkommer och anförtror oss fler projekt.

Beslutsamhet, disciplin och strategi

För att förbli effektiva och ändamålsenliga ägnar vi extra uppmärksamhet på arbetsdisciplin, förmåga att fatta snabba och tillförlitliga beslut utan kvalitetsförluster. Strategiska initiativ genomförs dagligen utan fördröjning.

Säkerhet och ansvarstagande

Vi värdesätter hälsa och säkerhet för våra anställda, partners och kunder. Nolltolerans mot onödiga risker och faror är vårt motto. Vi håller oss själva ansvariga för att upprätthålla de högsta standarderna för säkerhetsåtgärder i vår verksamhet.

VAD FOLK SÄGER

Dialog med kunder

Vi har lång erfarenhet av byggarbeten som huvudentreprenörer i alla typer av projekt, stora som små, från underhåll av bostäder och förbättringar till tillbyggnader, ombyggnationer och nybyggen.